Stop Ecocide

Join Stop Ecocide members on Earthinks! Share your ideas about being an Earth Protector.

Ecocide, de grootschalige vernietiging en beschadiging van ecosystemen, is niet strafbaar. Hierdoor kunnen bedrijven en overheden ongestraft de natuur vervuilen en bijdragen aan klimaatverandering.

Polly Higgins, advocaat voor de Aarde, maakte het haar levenswerk om hier verandering in te brengen. Wanneer ecocide strafbaar is, zullen bedrijven en overheden juist rekening moeten houden met de natuur en het klimaat. Doen zij dit toch niet, dan zijn zij strafrechtelijk aansprakelijk. 

Initiatiefnemer

+ 21 leden

Ik wil mee doen!